Visie

MET EEN DUIDELIJKE FOCUS HELPT FLEXISS U EEN STAP VOORUIT.

Naar aanleiding van uw vraagstuk en plannen doet Flexiss een inventarisatie. Op basis van deze inventarisatie stelt Flexiss een plan van aanpak op, dat transparant en resultaatgericht is. Het duidelijk in beeld brengen van de uitgangspunten is hiervoor noodzakelijk, zo nodig helpt Flexiss u met het duidelijk formuleren van de uitgangspunten voor uw plan. Flexiss stelt vervolgens samen met u de te behalen doelen vast.

Flexiss adviseert, controleert en coördineert op het gebied van:

  • vaststellen uitgangspunten van uw plan
  • bewaken uitgangspunten en haalbaarheid
  • inkoop en contractvorming
  • bewaken planning en uitvoering
  • bewaken kwaliteit
  • foutloos proces en nazorg