Proces

Uitgangspunt voor een goed proces is een heldere visie en doelstellingen.

Voor de uitvoering hiervan kiest Flexiss voor “zelforganisatie”, zelforganisatie is geen doel maar een middel om een proces beter te laten verlopen. Zelforganiserende marktpartijen geven de medewerkers meer verantwoordelijkheid en stellen de klant centraal. Flexiss selecteert in overleg met U betrouwbare marktpartijen om mee samen te werken. Marktpartijen die gewend zijn mee te denken, om tegen een scherpe, maar wel marktconforme prijs, samen te werken. Sleutelwoorden zijn; “oplossingsgericht werken”, “gestelde doelen behalen“, “terug koppelen”, “klantgericht”. Flexiss geeft sturing, bewaakt het proces en draagt zorg, dat de gestelde doelen gehaald worden. Flexiss doet dit door te ondersteunen, motiveren, enthousiasmeren, confronteren, stimuleren, delegeren en richting geven aan het proces.

MET EEN DUIDELIJKE VISIE ZORGT FLEXISS VOOR EEN GOED PROCES.